forma dwuliniowa
 
Encyklopedia PWN
forma dwuliniowa, forma biliniowa,
mat. jednorodny wielomian stopnia drugiego
zależny od 2 zespołów zmiennych: x1, x2, ... , xnoraz y1, y2, ... , yn o postaci (gdzie a11, a12, ... — współczynniki liczbowe); w szczególności dla n = 1 f.d. ma postać axy, dla n = 2 postać
a11x1y1 + a12x1y2 + a21x2y1 + a22x2y2
itd. Podstawiając w miejsce zmiennych yj zmienne xj otrzymuje się formę kwadratową związaną z daną formą dwuliniową.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia