fenomenologia lingwistyczna
 
Encyklopedia PWN
fenomenologia lingwistyczna,
określenie utworzone przez J.L. Austina, odnoszące się do anglosaskiej „filozofii lingwistycznej” oraz „analizy języka”;
nawiązując do późnego okresu filozofii L. Wittgensteina, Austin podkreślał ważność analizy języka potocznego, całych wypowiedzi w ich różnych realnych i możliwych kontekstach jako punktu wyjścia do wyjaśnienia sensu pojęć filozoficznych w analizie fenomenów; takie ujęcie jest bardzo bliskie postępowaniu fenomenologów; Austin zajmował się przede wszystkim aktami mowy (speech acts) oraz ich „siłą przemawiania” (illocutionary force) oraz konstatującym i „performatywnym” (nastawionym na działanie) użyciem języka.
Andrzej Półtawski
Bibliografia
E. Grodziński Wypowiedzi performatywne, Wrocław 1980;
J. Szymura Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J.L. Austina, Wrocław 1982;
J.L. Austin Mówienie i poznawanie, Warszawa 1993.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia