falowód akustyczny
 
Encyklopedia PWN
falowód akustyczny,
kanał, wewnątrz którego rozprzestrzenia się fala sprężysta (akustyczna);
np. rura, pręt, warstwa materiału, warstwa atmosfery lub toni wodnej stanowiąca wydłużony i poprzecznie ograniczony obszar ośrodka sprężystego, którego współczynnik załamania różni się od współczynnika załamania ośrodka; fala akustyczna po wejściu do falowodu odbija się wielokrotnie od jego granic na zasadzie całkowitego wewn. odbicia; f.a., których przekrój geom. zmniejsza się, służą do koncentracji energii fali; szczególne zastosowanie f.a. znalazły w akustycznych liniach opóźniających — opóźnienie sygnału elektr. uzyskuje się przez jego zamianę z elektr. na ultradźwiękowy (który biegnie około 105 razy wolniej niż elektr.) i na końcu linii z powrotem z ultradźwiękowego na elektr.; naturalne f.a. powstające w atmosferze i oceanach (zmiana temperatury, gęstości powietrza, wody) umożliwiają rozchodzenie się fal akustycznych (szczególnie o małych częstościach) na odległość rzędu setek i tysięcy kilometrów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia