fakt prawny
 
Encyklopedia PWN
fakt prawny,
fakt, z którym norma prawna wiąże określone skutki prawne i który powoduje powstanie, zmianę lub wygaśnięcie konkretnego stosunku prawnego;
fakty prawne dzielą się na zdarzenia, tj. fakty prawne, które nie są zachowaniem człowieka, i na zachowania się, które mogą być zgodne z prawem (np. sporządzenie ważnego testamentu) lub z nim niezgodne (np. zabór cudzego mienia w celu przywłaszczenia); zachowania się obejmują zarówno działanie, jak i zaniechanie, tj powstrzymanie się od dokonania czynności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia