eustatyczne ruchy poziomu morza
 
Encyklopedia PWN
eustatyczne ruchy poziomu morza, eustazja,
zmiany poziomu morza na całej kuli ziemskiej lub w znacznych jej obszarach
ich przyczyną mogą być zmiany klimatyczne; stosunkowo szybkie wahania poziomu morza, rzędu 100 m, zaznaczyły się wielokrotnie w plejstocenie (czwartorzęd); podczas glacjałów nagromadzenie znacznych ilości wody w lądolodach prowadziło do obniżenia poziomu morza (i jego regresji), natomiast topnienie lodowców podczas interglacjałów powodowało podniesienie się poziomu morza (i jego transgresję); e.r.p.m. zaznaczyły się jednak i w okresach, w których nie istniały lądolody; dowodzą tego wielkie transgresje mor., występujące w późnej kredzie; w takich przypadkach przyczyn e.r.p.m. można dopatrywać się w zmianach pojemności basenów oceanicznych, wywołanych np. zmianami długości i profilów grzbietów śródoceanicznych.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia