eurorynek
 
Encyklopedia PWN
eurorynek,
ekon. sieć powiązań między dużymi instytucjami finansowymi w Europie
(głównie filiami banków i domami maklerskimi), dokonującymi obrotu pieniędzmi zdeponowanymi poza granicami państw, w których mają siedzibę oraz, na mniejszą skalę, lokującymi kapitały zagraniczne w dłużne i udziałowe zagraniczne papiery wartościowe (euroobligacje i euroakcje); część międzynarodowego rynku finansowego, zdominowana przez międzynarodowe transakcje walutowe, zawierane przede wszystkim w formie krótkoterminowych depozytów i pożyczek; głównym narzędziem eurorynku jest międzybankowa stopa procentowa, np. LIBID i LIBOR.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia