estezjologia
 
Encyklopedia PWN
estezjologia
[gr. aísthēsis ‘doznanie’, ‘dostrzeganie’, ‘czucie’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’],
nauka o budowie i czynnościach narządów zmysłów oraz o odbieranych za ich pośrednictwem wrażeniach;
dział anatomii i fizjologii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia