epimorfizm
 
Encyklopedia PWN
epimorfizm
[gr.],
mat. homomorfizm g danej algebry uniwersalnej A (grupy, pierścienia, ciała, przestrzeni liniowej, algebry Boole’a itp.) „na” daną algebrę uniwersalną B, tzn. taki, że każdy element B jest obrazem jakiegoś elementu z A;
np. odwzorowanie zbioru liczb całkowitych z dodawaniem na zbiór {1, –1, i, –i} (i — jednostka urojona) z działaniem mnożenia — określone następująco: dla każdej liczby całkowitej k ustala się przyporządkowanie: , , , , gdzie symbol oznacza omawiane przyporządkowanie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia