encyklika
 
Encyklopedia PWN
encyklika
[gr. égkyklos ‘okólnik’, ‘pismo wędrujące’],
pismo papieża skierowane do biskupów i wiernych, poruszające problemy doktryny, organizacji Kościoła, życia chrześc., kultu czy kwestii społecznych;
nazwa encyklika [‘pismo okólne’] używana od VII w.; tytuł każdej encykliki pochodzi od pierwszych słów jej łacińskiego tekstu (np. Quadragesimo anno).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia