emir
 
Encyklopedia PWN
emir, arab. amir,
w państwach islamu wódz, dowódca, książę;
w okresie powstawania państwa muzułmański dowódca wojsk., a następnie wielkorządca podbitej prowincji z nadania kalifa, sprawujący jednocześnie władzę wojskową, administracyjną i finansową; za Abbasydów zakres władzy emirów uległ znacznemu ograniczeniu; niektórzy emirowie zakładali własne dynastie w podległych sobie prowincjach; współcześnie tytuł władców niektórych arabskich państw (emiratów).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia