elektrookulografia
 
Encyklopedia PWN
elektrookulografia
[gr. ḗlektron ‘bursztyn’, łac. oculus ‘oko’, gr. gráphō ‘piszę’],
EOG,
med. jedna z metod elektrografii () stosowana do badania potencjałów elektr. wywoływanych ruchami gałki ocznej (potencjały wywołane);
rejestracja odbywa się za pomocą aparatu elektronicznego i elektrod umieszczonych na skórze w pobliżu kątów oczu; stosowana gł. w diagnostyce schorzeń siatkówki oka.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia