ekspresja
 
Encyklopedia PWN
ekspresja
[fr. < łac. expressio ‘wyciskanie’],
lit. wyraz, uzewnętrznienie przeżyć w dziele lit. za pośrednictwem odpowiednich środków artystycznych;
w okresie romantyzmu została uznana za podstawowy i swoisty wyznacznik procesu twórczego; w teorii badań lit. ugruntowali pojęcie e. W. Dilthey, B. Croce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia