egineckie marmury
 
Encyklopedia PWN
egineckie marmury,
zespół kilkunastu rzeźb w ruinach świątyni Afai na Eginie, pochodzących gł. z frontonu zachodniego (ok. 500 p.n.e.) i wschodniego (ok. 480 p.n.e.) odkrytych 1811;
anonimowe dzieło miejscowej szkoły pozwalające prześledzić ewolucję formalną rzeźby gr. 500–480 p.n.e.; gł. część zespołu, odkryta 1811, zakupiona przez Ludwika I Bawarskiego i zrekonstruowana przez B. Thorvaldsena znajduje się w Monachium, fragmenty odkopane 1901 — w Muzeum Nar. w Atenach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia