edukacja medialna
 
Encyklopedia PWN
edukacja medialna,
dziedzina kształcenia o charakterze interdyscyplinarnym, mówiąca o roli środków masowego przekazu w procesie socjalizacji, uczenia się i wychowania;
przygotowująca do posługiwania się multimediami i do sprawnego przekazywania i odbioru informacji za pośrednictwem nowych technologii, a także przygotowująca do kryt. odbioru znaczeń kultury wizualnej i medialnej; nabyte umiejętności mają pozwolić na aktywne i odpowiedzialne uczestnictwo we współcz. społeczeństwie informacyjnym; celem e.m. jest również wypracowanie wszechstronnego modelu edukacji wykorzystującej najnowocześniejsze techniki; e.m. — w kontekście refleksji kryt. (pedagogika krytyczna) — podejmuje problem znaczenia edukacji publicznej w świecie zdominowanym przez współcz. media; stawia pedagogów wobec konieczności przedefiniowania sensu czy misji szkoły, która dzięki atrakcyjności wizualnego przekazu może być pozbawiona swojej dominującej funkcji poznawczej.
Bibliografia
T. Szkudlarek Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Kraków 1999.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia