dywizja
 
Encyklopedia PWN
dywizja
[fr. division < łac. divisio ‘dzielenie’, ‘podział’],
związek taktyczny składający się z dowództwa, kilku pułków lub brygad (5–15 tys. żołnierzy);
działa w składzie korpusu, armii lub samodzielnie; rozróżnia się dywizje piechoty, zmotoryzowane, zmechanizowane, pancerne, powietrzno-desantowe, lotnicze, artylerii i in.; w Polsce dywizje od poł. XVII w. (samodzielne zgrupowanie wojskowe), w XVIII w. — jednostki terytorialne; we Francji w końcu XVIII w. dywizja stała się formą organizacyjną; po powstaniu korpusów, dywizje weszły w ich skład; w wojskach Księstwa Warszawskiego odpowiednikiem dywizji była legia; w 2. poł. XIX w. ujednolicono formy organizacyjne dywizji różnych typów.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia