dychotomiczny podział
 
Encyklopedia PWN
dychotomiczny podział
[gr. dichótomos ‘podzielony na połowy’],
log. podział log. wg cech sprzecznych (kontradyktorycznych);
jest to podział pojęcia (zbioru) na 2 części (niekoniecznie równe) w ten sposób, że pierwszy człon podziału powstaje przez dołączenie do treści pojęcia pewnej cechy, a drugi przez dołączenie do treści tego pojęcia negacji tej cechy; dychotomicznym podziałem jest np. podział ludzi na pełnoletnich i niepełnoletnich; z definicji dychotomicznego podziałuwynika, że jest on podziałem log. rozłącznym i adekwatnym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia