dozymetria
 
Encyklopedia PWN
dozymetria
[gr. dósis ‘dawka’, metréō ‘mierzę’],
dział fizyki stosowanej i metrologii zajmujący się pomiarami i obliczeniami dawek promieniowania (zwłaszcza jonizującego), oceną skażeń promieniotwórczych i pomiarami aktywności promieniotwórczej preparatów.
Podstawą pomiarów dozymetrycznych jest znajomość procesów oddziaływania promieniowania z materią; promieniowanie powoduje w większości przypadków jonizację oraz wzbudzenie atomów, co z kolei wywołuje różnorodne zjawiska fiz. i reakcje chem. będące podstawą konstrukcji rozmaitych dawkomierzy oraz bardziej złożonych układów dozymetrycznych; szczególne znaczenie ma oznaczanie przestrzennego rozkładu dawek w napromieniowanym obiekcie, ze względu na badania skutków biol. powstałych w wyniku pochłonięcia wysokoenerg. promieniowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia