donor elektronów
 
Encyklopedia PWN
donor elektronów,
chem. atom lub jon mający zdolność przekazywania elektronu innemu indywiduum chemicznemu;
donory elektronów są bogate w elektrony walencyjne, tj. posiadają wolne pary elektronowe, np. atomy azotu, tlenu, siarki czy jony halogenków (F, Cl); np. w cząsteczce amoniaku NH3 donorem elektronów jest atom azotu, który może przekazać elektrony jonowi wodorowemu H+ i utworzyć jon amonowy NH4+. Przekazywanie elektronów przez donor jest podstawą tworzenia się wiązania koordynacyjnego (wiązanie chemiczne). Podział na donory i akceptory elektronów jest podstawą teorii kwasów i zasad Lewisa, wg której każdy donor elektronów jest zasadą (kwasów i zasad teorie).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia