dobre usługi i pośrednictwo
 
Encyklopedia PWN
dobre usługi i pośrednictwo,
w prawie międzynar. formy pokojowego załatwiania sporów między państwami.
Dobre usługi polegają na różnorodnej działalności państwa trzeciego ułatwiającej państwom pozostającym w sporze (także w stanie wojny) podjęcie rokowań, przy czym samo nie bierze w nich udziału; pośrednictwo (mediacja) polega na doprowadzeniu stron sporu do rokowań, uczestniczeniu w nich i ewentualnym formułowaniu propozycji mających na celu doprowadzenie do ugody; uzgodnienia dobrych usług i pośrednictwa reguluje I Konwencja Haska z 1907; zgodnie ze współcz. praktyką międzynar. w roli mediatora występują nie tylko państwa, lecz także wybitne osobistości.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia