dłubanka
 
Encyklopedia PWN
dłubanka,
najstarsza forma łodzi wykonana z pnia jednego drzewa;
d. sporządzano od czasu epoki kamienia tam, gdzie istniała potrzeba komunikacji wodnej i były dostępne pnie drzew o dużej średnicy; na ziemiach pol. łodzie tego typu były powszechnie używane na śródlądziu aż do pocz. XX w.; zmodyfikowana d. (podwyższona i rozszerzona deskami) stała się prototypem wielu rodzajów łodzi z poszyciem klepkowym, a także większych statków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia