detrybalizacja
 
Encyklopedia PWN
detrybalizacja
[łac.],
proces rozpadu struktur plemiennych i szczepowych;
na ogół przyczynami detrybalizacji są: zewn. nacisk militarny, polit. i gosp., również procesy związane z globalizacją; detrybalizacja oznacza utratę tożsamości kulturowej i porzucenie dotychczasowego trybu życia, odnosi się zarówno do jednostek, które utraciły przynależność plemienną i poszukują nowej tożsamości w miejskich realiach wieloetnicznych i wielokulturowych, jak i do całych zbiorowości; do detrybalizacji prowadzi także misyjna działalność Kościołów, nawet wówczas, gdy cała populacja nadal zamieszkuje zwarte terytorium; reakcją na zjawiska związane z detrybalizacją jest ideologia tzw. kulturalizmu lub nowego trybalizmu, polegająca na odtwarzaniu obyczajów, wierzeń, folkloru i tworzeniu z nich tzw. tradycji wytworzonej; w ramach ideologii nacjonalistycznych detrybalizacja zyskuje pozytywną konotację jako znak industrializacji i tworzenia się nowoczesnych państw na obszarach Trzeciego Świata.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia