trybalizm
 
Encyklopedia PWN
trybalizm,
termin określający tendencję do utrzymywania się przednar. podziałów i odrębności plemiennych;
trybalizm może dotyczyć społeczeństw tradycyjnych, jak również nowych struktur etnicznych pojawiających się w ośrodkach zurbanizowanych, charakteryzujących się określonymi więzami i lojalnością plemienną oraz relacjami międzyplemiennymi; w społeczeństwach plemiennych jest czynnikiem hamującym kształtowanie się narodu; ideologia trybalistyczna ma na celu nie tylko utrzymanie tradycyjnych form plemiennych, ale także zakłada odradzanie przeszłych wzorców społ. organizacji lub ich częściową rekonstrukcję w obrębie państwa nar. oraz ich adaptację do nowych warunków.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia