deszczomierz
 
Encyklopedia PWN
deszczomierz,
przyrząd do pomiaru ilości opadu atmosferycznego — deszczu, mżawki i śniegu;
w wyniku pomiaru określa się grubość warstwy wody (w mm), która spadła na poziomą powierzchnię w określonym przedziale czasu (zwykle 1h, 3h lub 6h); opad w postaci stałej należy przedtem stopić; w skład najprostszego deszczomierza wchodzi naczynie z otworem wlotowym, ustawionym dokładnie w płaszczyźnie poziomej, i zbiornik (połączony z naczyniem rurką) zbierający opad; pomiaru ilości opadu zebranego w zbiorniku dokonuje się za pomocą specjalnie wyskalowanej menzurki; do automatycznych pomiarów ciągłych służą pluwiografy, rejestrujące ilość, czas trwania i natężenia opadów; do zdalnego przekazywania wyników służą telepluwiografy.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia