depozytariusz
 
Encyklopedia PWN
depozytariusz,
osoba, instytucja przyjmująca i przechowująca depozyt;
w prawie międzynarodowym depozytariuszem przechowującym oryginał wielostronnej umowy międzynarodowej i wszystkie dokumenty związane z tą umową może być: państwo, na którego terytorium umowę podpisano (a ściślej jego Ministerstwo Spraw Zagranicznych), organizacja międzynarodowa, sekretariat lub sekretarz organizacji międzynarodowej; wyjątkowo funkcję depozytariusza powierza się kilku państwom; depozytariusz składa m.in. dokumenty ratyfikacyjne umowy oraz przystąpienia lub zastrzeżenia do niej, ewentualnie sprzeciwy do zastrzeżeń, wypowiedzenia umowy itp.; depozytariusz notyfikuje wszystkim sygnatariuszom umowy każdy dokument, jaki do niego wpłynął. Polska pełni funkcje depozytariusza np. w stosunku do konwencji warszawskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu lotniczego z 1929.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia