deontologia lekarska
 
Encyklopedia PWN
deontologia lekarska,
nauka o wartościach i normach moralno-etycznych, obowiązkach lekarzy wobec chorych oraz między lekarzami;
ideą przewodnią deontologii lekarskiej jest dobro chorego — każdy lekarz ma obowiązek kierować się nią w wykonywaniu czynności zawodowych, przestrzegając przy tym równego traktowania każdego chorego niezależnie od rasy, narodowości, religii, poglądów polit., stanu majątkowego i udzielić pomocy wg najlepszej swej wiedzy, okazując każdemu z nich należyty szacunek i zachowując tajemnicę lekarską; deontologiczne zasady lekarskie ujęte w reguły są podstawą przysięgi lekarskiej; najbardziej znaną jest przysięga Hipokratesa; wiele kwestii moralno-etycznych normują kodeksy etyczne, uchwalane przez poszczególne korporacje bądź samorządy lekarskie oraz przez prawo (ustawa z 5 XII 1996 O zawodzie lekarza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia