delegacje sejmowe
 
Encyklopedia PWN
delegacje sejmowe,
w Polsce w XVIII w. (wcześniej tylko sporadycznie) organy sejmowe, wybierane spośród posłów;
delegacjom sejmowym powierzano niektóre prace ustawodawcze, gł. przygotowanie projektów ustaw; jako swojego rodzaju komisje, ułatwiały i skracały obrady sejmu; za Stanisława Augusta Poniatowskiego przenoszono na delegacje sejmowe uprawnienia ustawodawcze sejmu, np. delegacja sejmowa wyłoniona (z naruszeniem przepisów) z sejmu 1767–68 oprac. m.in. prawa kardynalne; delegacja sejmowa z sejmu 1773–75 (po uprzednich aresztowaniach wśród senatorów i posłów) ratyfikowała traktaty rozbiorowe, powołała Radę Nieustającą; delegacja sejmowa z 1793 przeprowadziła układy rozbiorowe z Rosją.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia