degradacja
 
Encyklopedia PWN
degradacja
[łac.],
chem. rozpad (rozkład) cząsteczek związków org. polegający na tym, że ze związków o większej masie cząsteczkowej otrzymuje się związki o mniejszej masie cząsteczkowej;
degradacja zachodzi w wyniku różnych reakcji chem., m.in.: hydrolizy (np. degradacja polisacharydów na cukry prostsze), utleniania (np. skracanie łańcucha węglowego cukrów prostych) lub działania wysokiej temperatury, zwiększonego ciśnienia i katalizatorów (np. kraking); reakcja degradacji jest wykorzystywana w analizie chem. do ustalania struktury nieznanych związków przez ustalenie struktury produktów ich rozpadu. Zamiast terminu degradacja używa się często określeń: „rozpad” lub „rozkład”.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia