częstoskurcz
 
Encyklopedia PWN
częstoskurcz, tachykardia,
znaczne przyspieszenie czynności serca 140–220/min, rodzaj arytmii;
ze względu na miejsce powstawania wyróżnia się: częstoskurcz nadkomorowy występujący u ludzi zdrowych oraz u chorych w przebiegu ostrego zawału serca, reumatycznego zapalenia mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego oraz chorób pozasercowych; na ogół dobrze tolerowany; charakterystycznym jest nagły początek i nagłe jego zakończenie oraz częstoskurcz komorowy występujący w ok. 75% w przebiegu choroby wieńcowej, zwłaszcza zawału serca, ponadto w zapaleniu mięśnia sercowego, zwężeniu zastawki aortalnej, na skutek toksycznego działania naparstnicy czy arytmogennego działania niektórych leków (np. chinidyny); u pacjentów z organiczną chorobą serca powinien być traktowany jako stan bezpośredniego zagrożenia życia.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia