antyarytmiczne leki
 
Encyklopedia PWN
antyarytmiczne leki, przeciwarytmiczne leki, antiarythmica,
grupa leków stosowanych w zaburzeniach rytmu serca (arytmia), o charakterze hipodynamicznym (rzadkoskurczu) lub hiperdynamicznym (częstoskurczu);
leki antyarytmiczne dzielą się na 4 klasy: do I klasy należą leki stabilizujące błonę komórkową (chinidyna, prokainamid, lidokaina, dizopiramid), do II klasy — leki hamujące układ adrenergiczny przez zablokowanie receptorów β-adrenergicznych (propranolol, alprenolol, oksprenolol), do III klasy — leki przedłużające czas trwania potencjału czynnościowego i dzięki temu wywołujące wydłużenie absolutnego okresu refrakcji (amiodaron), do IV klasy — leki blokujące przepływ jonów wapniowych do komórek, tzw. blokery kanału wapniowego (werapamil).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia