ciężar pozorny
 
Encyklopedia PWN
ciężar pozorny,
ciężar ciała zanurzonego w płynie;
równy ciężarowi ciała w próżni zmniejszonemu o ciężar wypartego przez ciało płynu (prawo Archimedesa).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia