ciecz kwantowa
 
Encyklopedia PWN
ciecz kwantowa,
ciecz nie ulegająca zestaleniu aż do temperatury zera bezwzględnego, której właściwości są wyznaczone przez efekty kwantowe obserwowane w skali makroskopowej;
c.k. charakteryzuje się kolektywnym ruchem cząstek będących w najniższym stanie kwantowym; c.k. jest hel 3He i 4He w temperaturach bliskich zeru bezwzględnemu, co przejawia się m.in. nadciekłością; z elektronami metali tworzącymi w niskich temperaturach c.k. jest związane zjawisko nadprzewodnictwa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia