chronograf
 
Encyklopedia PWN
chronograf
[gr. chrónos ‘czas’, gráphō ‘piszę’],
przyrząd do wyznaczania czasu (lub przedziału czasu) rejestrujący wyniki pomiarów.
Umożliwia rejestrację czasu zajścia wielu kolejnych zdarzeń (zjawisk, procesów); ch. analogowe dokonują rejestracji w sposób wykreślny na nośniku poruszanym jednostajnie przez mechanizm zegarowy, ch. cyfrowe są wyposażone w drukarkę; stosowany w badaniach nauk., m.in. w astronomii, fizyce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia