chronofotografia
 
Encyklopedia PWN
chronofotografia
[gr. chrónos ‘czas’, phōs, phōtós ‘światło’, gráphō ‘piszę’],
metoda fot. rejestrowania ruchu poprzez wykonywanie w regularnych odstępach czasu zdjęć jego kolejnych faz;
po raz pierwszy zastosował ją 1878 E. Muybridge — 12 sprzężonymi aparatami fot. wykonał zdjęcia konia w galopie; stosowana później (w latach 80. XIX w.) do celów nauk. i techn.; termin „chronofotografia” wprowadził É.J. Marey. Ch. odegrała prekursorską rolę w kinematografii; obecnie bywa stosowana w balistyce.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia