chiralność fermionów
 
Encyklopedia PWN
chiralność fermionów,
pojęcie dotyczące cząstek o spinie połówkowym (np. neutrin) w czasoprzestrzeniach o wymiarze parzystym (w tym 4);
pola związane z cząstkami można podzielić na stany własne iloczynu wszystkich macierzy Diraca (Diraca równanie) z wartością własną (chiralnością) +1 — pola prawe, i −1 — pola lewe; cząstki masywne mają obie składowe, a cząstki bezmasowe mogą być wzbudzeniami np. tylko pól lewych, co dotyczy bezmasowych neutrin w Modelu Standardowym; inne zachowanie cząstek lewych i prawych w Modelu Standardowym jest przyczyną obserwowanego łamania symetrii parzystości P w oddziaływaniach słabych; pojęcie chiralności należy odróżnić od pojęcia skrętności.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia