certyfikat
 
Encyklopedia PWN
certyfikat
[łac.],
inform. elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego (czyli klucz publiczny) są przyporządkowane do osoby składającej taki podpis i które umożliwiają jej identyfikację;
c. jest wystawiany przez instytucję (tzw. zaufaną trzecią stronę, np. firmę informatyczną, bank), która wygenerowała klucz publiczny i klucz prywatny, użyty do podpisu; c. zawiera klucz publiczny, dane osoby i dane wystawcy podpisane elektronicznie przez wystawcę jego kluczem prywatnym; zastosowanie c. pozwala na uznanie przez odbiorcę podpisu złożonego przez nadawcę, z którym odbiorca nie miał nigdy dotychczas kontaktu i nie miał okazji uzgodnić z nim kluczy używanych do podpisu; aby podpis elektroniczny miał skutki prawne równoważne podpisowi odręcznemu, musi być potwierdzony tzw. kwalifikowanym c., wystawionym przez instytucję, której wiarygodność jest potwierdzona; zwykle oznacza to, że klucz publiczny wystawcy c. jest podpisany elektronicznie przez odpowiednią instytucję (w Polsce jest to Nar. Bank Polski lub wskazany przezeń podmiot).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia