centrosom
 
Encyklopedia PWN
centrosom
[łac. centrum ‘środek’, gr. sṓma ‘ciało’],
biol. wyodrębniona część cytoplazmy komórki znajdująca się w pobliżu jądra komórkowego;
składa się z 2 centrioli (diplosomu) i drobnoziarnistego materiału tworzącego tzw. macierz centrosomu; z macierzy centrosomu wyrastają liczne mikrotubule, których końce „+” leżą poza jej obrębem; w okresie poprzedzającym podział komórki, centriole rozdzielają się, każda z nich dobudowuje nową centriolę; w wyniku tych procesów powstają 2 centriole potomne, które przemieszczają się do przeciwległych biegunów komórki; mikrotubule wyrastające z każdego centrosomu potomnego (zwanego biegunem wrzeciona), tworzą wrzeciono podziałowe.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia