bioskop
 
Encyklopedia PWN
bioskop
[gr. bíos ‘życie’, skopéō ‘patrzę’],
projektor film. skonstruowany 1894 (opatentowany XII 1895) przez E. i M. Skladanowskich, zbliżony do biopleografu;
przeznaczony do wykonywania zdjęć kolejnych faz ruchu na błonie film.; w bioskopie stosowano 2 taśmy światłoczułe — każda była sklejona w pętlę i zawierała 48 obrazów; projekcja trwała ok. 10 s. Również dawna nazwa kina (miejsca, w którym publicznie wyświetla się filmy); była stosowana we wczesnym okresie istnienia kinematografii.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia