biologiczna dostępność
 
Encyklopedia PWN
biologiczna dostępność,
farm. termin używany w celu określenia ułamka dawki leku, która dostaje się do krwi, oraz szybkości, z jaką substancja leczn. pojawia się we krwi.
Wyróżnia się bezwzględną lub względną dostępność biologiczną; czynnikami wpływającymi na dostępność biologiczną leku są płeć, wiek, rasa, stan fizjol. chorego oraz interakcje z innymi podawanymi lekami lub pokarmem, a także charakter chem. substancji leczn., wielkość jej cząsteczek, postać krystalograficzna, rodzaj i ilość substancji pomocniczych użytych do przygotowania gotowej postaci leku; stopień dostępności biologicznej jest to wyrażony w procentach stosunek iloczynu pola pod krzywą stężenie–czas i dawki substancji leczn., znaleziony dla postaci leku przyjętej za wzorcową do analogicznego iloczynu dla badanej postaci leku; wartość ta pozwala na ocenę, czy wzorcowa i badana postać leku stanowią równoważniki biologiczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia