chemia leków
 
Encyklopedia PWN
chemia leków, chemia farmaceutyczna,
dział chemii zaliczany do nauk farmaceutycznych, zajmujący się badaniem związków aktywnie czynnych farmakologicznie, z których przygotowuje się gotowe leki;
początkowo zadaniem chemii leków było uzyskiwanie nowych leków z surowców naturalnych (np. wyodrębnienie morfiny z opium 1804 przez F.W. Sertürmera), następnie przez syntezę chemiczną (np. sulfonamidy, barbiturany) lub biochemiczna (np. antybiotyki); obecnie do zadań chemii leków należy także opracowywanie metod badania środków leczniczych, sposobów zwiększania ich skuteczności terapeutycznej oraz trwałości; chemia leków wiąże się z innymi naukami farmaceutycznymi, jak technologia środków leczniczych, farmacja stosowana, farmakodynamika.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia