bifurkacja
 
Encyklopedia PWN
bifurkacja
[łac. bifurcus ‘widlasty’, ‘rozdwojony’],
mat. pojęcie używane w różnych działach matematyki, gł. w układach dynamicznych i teorii równań różniczkowych, oznaczające jakościową zmianę zachowania się rozwiązań pod wpływem zmiany parametru;
w modelu mat. z parametrem p przebiegającym pewną przestrzeń topologiczną, p0 jest punktem bifurkacji, jeśli w każdym jego otoczeniu własności modelu nie są jednakowe; np. liczba pierwiastków równania x2 + px + 1 = 0 ma bifurkację przy p0 = ±2.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia