bertolidy
 
Encyklopedia PWN
bertolidy, adaltonidy, związki niestechiometryczne,
związki chemiczne nie spełniające prawa stałości składu, w przeciwieństwie do związków chemicznych o stałym, niezmiennym składzie ilościowym (tzw. daltonidów);
występują wśród związków krystalicznych, gł. pierwiastków przejściowych, a zmienność ich ilościowego składu jest związana m.in. ze zmiennym stopniem utlenienia tych pierwiastków; b. są często związki międzymetaliczne, tlenki, siarczki i selenki metali, występujące w przyrodzie w postaci minerałów, np. tlenek tytanu TiO1,7–1,8 (zgodnie z prawem Prousta jego skład należałoby wyrazić wzorem TiO2). Termin „bertolidy” pochodzi od nazwiska C.L. Bertholleta, który przciwstawił się poglądom J.L. Prousta i J. Daltona (współcz. mu chemików) dotyczącym stałości składu związków chemicznych; twierdził on, że skład związku jest uzależniony od sposobu jego otrzymywania lub też pochodzenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia