bariery architektoniczne
 
Encyklopedia PWN
bariery architektoniczne,
trudności i przeszkody występujące przy korzystaniu z obiektów budowlanych, a także przeszkody utrudniające lub uniemożliwiające poruszanie się w przestrzeni zurbanizowanej;
w Polsce ustawa dotycząca prawa budowlanego i wydane doń rozporządzenia podają warunki techn., którym powinny odpowiadać budynki i ich otoczenie, aby łagodzić b.a. (np. szerokość drzwi wejściowych, wielkość spadku pochylni przy progach i krawężnikach).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia