arbitraż procentowy
 
Encyklopedia PWN
arbitraż procentowy,
ekon. przenoszenie lokat pieniężnych z jednego rynku pieniężnego na inne w celu osiągnięcia zysku wynikającego z różnicy poziomu stóp procentowych;
operacja ta często jest związana z koniecznością zamiany jednej waluty na inną, co z kolei wiąże się z ryzykiem kursowym; żeby wyeliminować to ryzyko, stosuje się tzw. ubezpieczony arbitraż procentowy, kiedy to wraz ze zmianą waluty, w której dokonuje się lokaty, zawiera się terminową transakcję dewizową; arbitraż procentowy przyczynia się do wyrónywania poziomu stóp procentowych na rynkach pieniężnych w kraju i za granicą.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia