apercepcja
 
Encyklopedia PWN
apercepcja
[łac. ad ‘do’, perceptio ‘postrzeżenie’],
psychol. jasne spostrzeżenie, uwyraźnienie niektórych treści świadomości (W. Wundt);
proces przyswajania nowych spostrzeżeń, wiążący je z dotychczasową wiedzą i doświadczeniem jednostki (J.F. Herbart).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia