analogia
 
Encyklopedia PWN
analogia
[gr., ‘podobieństwo’],
prawo ustalenie konsekwencji prawnych faktu nieuregulowanego przez prawo (luka w prawie) na podstawie normy ustalającej konsekwencje prawne faktów podobnych pod „istotnymi względami” (a. legis) albo na podstawie ogólnych zasad lub „wartości” przypisywanych prawu obowiązującemu (a. iuris);
ustawodawca może ograniczyć lub zakazać stosowania analogii, np. w wielu państwach nie dopuszcza się analogii w prawie karnym.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia