anabaptyści
 
Encyklopedia PWN
anabaptyści
[gr. anabaptizō ‘powtórnie chrzczę’],
we wczesnym chrześcijaństwie nazwa donatystów (donatyzm), którzy uważali, że chrzest udzielony przez niegodnego kapłana jest nieważny i należy go powtórzyć;
starożytni a. byli bezwzględnie tępieni przez Kościół i władze świeckie (Kodeks Justyniana przewidywał dla a. karę śmierci).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia