amoniotelizm
 
Encyklopedia PWN
amoniotelizm
[łac. ammoniacum ‘amoniak’, gr. telikós ‘końcowy’],
fizjol. zdolność wydalania azotu jako końcowego produktu białkowej przemiany materii, w postaci dobrze rozpuszczalnego w wodzie amoniaku (w przeciwieństwie do urykotelizmu — wydalania kwasu moczowego, ureotelizmu — wydalania mocznika).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia