altruizm
 
Encyklopedia PWN
altruizm
[łac. alter ‘drugi’],
filoz. postawa bezinteresownej troski o dobro innych ludzi, abstrahująca od interesów własnych, przeciwstawna egoizmowi;
w znaczeniu potocznym „miłość innych”; utrwalona postawa, w myśl której w przypadku kolizji dobra własnego z cudzym należy dążyć do realizacji dobra innego (człowieka); niekiedy także: rezygnowanie z uprawnień własnych (w całości lub części) na rzecz kogoś, kto ich w danej sytuacji nie ma (częsta postawa osób niezwykle wrażliwych etycznie, świętych itp.); termin altruizm został wprowadzony przez A. Comte’a, rozpowszechniony przez pozytywistów; w historii etyki pojęcia altruizmu, sympatii i egoizmu były głównymi kategoriami sporu o motywy ludzkiego postępowania.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia