alteracja
 
Encyklopedia PWN
alteracja
[łac. alteratio ‘zmiana’],
muz. w systemie dur-moll chromatyczne podwyższenie lub obniżenie dźwięku melodii (także składnika akordu), będącego stopniem skali diatonicznej;
na której jest oparta alterowana melodia lub akord, często celem przeprowadzenia modulacji; dysalteracja — równoczesne podwyższenie i obniżenie tego samego składnika akordu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia