akord
 
Encyklopedia PWN
akord
[fr. accord ‘zgoda’],
muz. współbrzmienie co najmniej 3 różnych co do wysokości dźwięków, których stosunki są regulowane zasadami akustyki, psychologii, estetyki, a zwłaszcza harmoniki.
Wyróżnia się trójdźwięki, czterodźwięki itd. aż do dwunastodźwięków tworzących zwykle klastery; budowę tercjową akordu (charakterystyczną dla muzyki XV–XIX w.), także kwartową, sekundową (XX w.), ich odmiany (przewroty, pozycje) oraz połączenia określają zasady harmonii; składniki tzw. akordu łamanego, zw. też arpeggio (ozdobniki), lub akordu rozłożonego, są wykonywane sukcesywnie (figuracja).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia